tài liệu kế toántruy Lượt Xem:12970

Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất

Giữa các cá nhân khi cho vay một khoản tiền nào đó..bạn muốn có 1 thứ gì đó để làm tin, làm chứng cớ..thì chắc chắn đó là mẫu giấy cho vay tiền.

Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất bạn có thể tải về ở đâu, viết nó như thế nào ? có tác dụng gì trong việc làm bằng chứng giao dịch giữa đôi bên.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

GIẤY CHO VAY TIỀN

 

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:…………………………………………………………….

Số CMTND:………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………….

HKTT:………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………….

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:…………………………………………………………….

Số CMTND:………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………….

HKTT:………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………….

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

1. Số tiền cho vay bằng số: …………………….VND (Số tiền bằng chữ:………….).

2. Mức lãi suất:……………………………………………………………………….

3. Thời điểm thanh toán:……………………………………………………………..

- Thời điểm thanh toán lãi:…………………………………………………………..

- Thời điểm thanh toán gốc:………………………………………………………….

4. Phương thức thanh toán:…………………………………………………………..

5. Cam kết của các bên:………………………………………………………………

 

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Link download: Mẫu giấy cho vay tiền

mẫu giấy vay tiền 2017

cái mẫu giấy nợ cá nhân

mẫu giấy vay tiền không thế chấp

giấy vay tiền đánh máy

mẫu giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý

cách viết giấy vay tiền bằng tay

giấy vay tiền 2016

mẫu hợp đồng mượn tiền không lãi suất


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn