tài liệu kế toántruy Lượt Xem:13234

Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh

Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh Mẫu số: 18a-CBH đây gần như là mẫu giấy uỷ quyền cho người khác nhận thay lương hưu hàng tháng cho bạn.

Mẫu số 18a-CBH Giấy lĩnh thay lương hưu Giấy lĩnh thay trợ cấp BHXH tải mẫu Giấy lĩnh thay lương hưu lương hưu ủy quyền lĩnh thay lương hưu ủy quyền trợ cấp BHXH trợ cấp BHXH Mẫu số 22-CBH Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng Mẫu 20-CBH Quyết định số 845-QĐ-BHXH
 

                                                                                                             Mẫu số: 18a-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

 

GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

 

1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:

- Họ và tên:...................................................................................... Năm sinh:.................................

- Nơi cư trú: ......................................................................................................................................            

.................................... .................................................................... Số điện thoại.............................

- Hưởng chế độ BHXH: .................................................................. Số sổ:.......................................

Lý do: ................... ...........................................................................................................................             .          

2. NGƯỜI LĨNH THAY:

- Họ và tên:........................................................................................................................................

- Số CMND:........................ .................Cấp ngày.................. Tại:....................................................

- Nơi cư trú.................................................................................. Số điện thoại................................

- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:.....................................................................

- Thời hạn lĩnh thay: từ  ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……

- Nơi lĩnh: ................................. .......................................................................................................

- Cam kết của người lĩnh thay:          

Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./.

 

       Ngày ... tháng ... năm ...                                                                     Ngày ... tháng ... năm ...

   Xác nhận của chính quyền         Chữ ký của người              Chữ ký của người

        địa phương nơi cư trú                              lĩnh thay                         hưởng chế độ BHXH

                                                                       (Ghi rõ họ tên)                           (Ghi rõ họ tên)

 

Link download: Giấy uỷ quyền nhận lương hưu

 

mẫu 13-hsb giấy ủy quyền

mẫu giấy ủy quyền nhận tiền trợ cấp hàng tháng

mẫu giấy ủy quyền nhận tiền thay

mẫu giấy ủy quyền lĩnh tiền

giấy ủy quyền lĩnh thay trợ cấp

mẫu giấy ủy quyền nhận tiền tử tuất

giấy ủy quyền nhận thay lương hưu

mẫu 18-cbh thông báo thay đổi thông tin người hưởng


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn