tài liệu kế toántruy Lượt Xem:11547

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC

Tailieuketoan.vn gửi tới các bạn Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC mới nhất năm 2018. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

.................. , ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Đặng Văn C

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Thanh xuân       

Số CMND: 1900100  cấp ngày: .1/1/2018  nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: Đặng Văn B

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Thanh xuân       

Số CMND: 1900100  cấp ngày: .1/1/2018  nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Uỷ quyền đăng ký, mua bán lô đất A cho tôi

IV. CAM KẾT

  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Link download: Giấy uỷ quyền cá nhân

 

mẫu giấy ủy quyền viết tay

mẫu giấy ủy quyền của giám đốc

mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

mẫu giấy ủy quyền file word

mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

giấy ủy quyền nhận tiền


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào