tài liệu kế toántruy Lượt Xem:11681

Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT - T133/2016

Bạn đang cần download Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT - T133/2016 bằng file word hay file excel..Kế Toán Hà Nội chia sẻ cho bạn đường link download hoàn toàn miễn phí.

Đơn vị: Công Ty Kế Toán Hà Nội

Bộ phận: Kinh doanh

Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày.1 tháng 1 năm 2017

Số: 133

Nợ …………………….

Có …………………….

- Họ và tên người giao:.Nguyễn Văn A

- Theo 01 số 01 ngày 01  tháng 01 năm 2017của Công Ty Kế Toán Hà Nội

Nhập tại kho: A  địa điểm B

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

01

 

Giấy A4

 

 

01

hộp

01

01

50.000

50.000

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi ngàn đồng chẵn

- Số chứng từ gốc kèm theo: hoá đơn thu tiền 01

 


Người lập phiếu
(Ký, họ tên)


Người giao hàng
(Ký, họ tên)


Thủ kho
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm….
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Link download: Mẫu phiếu nhập kho


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn