tài liệu kế toántruy Lượt Xem:13897

Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT133/2016

Link download và hướng dẫn ghi Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT133/2016 

mẫu phiếu thu word , mẫu phiếu thu thông tư 200 , mẫu phiếu thu excel , tải phiếu thu, mẫu phiếu thu mới nhất 2017 , mẫu phiếu chi, mẫu phiếu thu 2017 ,mẫu phiếu thu theo quyết định 48

Đơn vị: Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội

Địa chỉ: Lê trọng tấn – Thanh Xuân - HN

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số: 01

Số:012345

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Văn A

Địa chỉ: HH1A – Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Lý do nộp: Trả nợ

Số tiền: 1.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Một nghìn đồng chẵn

Kèm theo: không có Chứng từ gốc: Mẫu phiếu thu

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:.............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

Link download: Mẫu phiếu thu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào