tài liệu kế toán


Mẫu thủ tục hành chính
Nguyên văn thông tư 176/2016/tt-btc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hoá đơn

Nguyên văn thông tư 176/2016/tt-btc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hoá đơn

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018

Bạn cần xác nhận hộ nghèo để làm thủ tục bảo hiểm xã hội, tiền học phí cho con cái,...bạn cần có Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018 được cơ quan có thẩm quyền xác nhận vào đây theo mẫu sau
Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh

Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh

Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh Mẫu số: 18a-CBH đây gần như là mẫu giấy uỷ quyền cho người khác nhận thay lương hưu hàng tháng cho bạn.
Mẫu đơn trình báo công an

Mẫu đơn trình báo công an

Khi bạn muốn trình báo việc gì đó với công an chắc chắn bạn phải có sử dụng mẫu đơn trình báo công an này. Đơn giản đó là luật, công an không làm việc không, làm việc miệng với bạn được.
Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Mẫu đơn trình báo mất tài sản mới nhất 2018 bạn có thể download về ở đâu ? Điền, ghi các thông tin như thế nào cho chính xác.
Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất

Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất

Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất bạn có thể tải về ở đâu, viết nó như thế nào ? có tác dụng gì trong việc làm bằng chứng giao dịch giữa đôi bên.
Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam
Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức với hình thức tự kiểm điểm bản thân gửi nên cấp trên
Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC Tailieuketoan.vn gửi tới các bạn Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC mới nhất năm 2018 mẫu giấy ủy quyền viết tay
Hướng dẫn chế độ ăn giữa ca theo Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn chế độ ăn giữa ca theo Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH

Thực hiện Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6526/BTC-TCDN ngày 06 tháng 06 năm 2008,
Thông tư 26/2016/TT–BLĐTBXH về lao động, tiền lương trong công ty Nhà nước

Thông tư 26/2016/TT–BLĐTBXH về lao động, tiền lương trong công ty Nhà nước

Thông tư 26/2016/TT–BLĐTBXH về lao động, tiền lương trong công ty Nhà nước. Thông tư này hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

0982.686.028