tài liệu kế toán

Mẫu thủ tục hành chính
Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018

Bạn cần xác nhận hộ nghèo để làm thủ tục bảo hiểm xã hội, tiền học phí cho con cái,...bạn cần có Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2018 được cơ quan có thẩm quyền xác nhận vào đây theo mẫu sau
Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh

Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh

Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu trợ cấp bhxh Mẫu số: 18a-CBH đây gần như là mẫu giấy uỷ quyền cho người khác nhận thay lương hưu hàng tháng cho bạn.
Mẫu đơn trình báo công an

Mẫu đơn trình báo công an

Khi bạn muốn trình báo việc gì đó với công an chắc chắn bạn phải có sử dụng mẫu đơn trình báo công an này. Đơn giản đó là luật, công an không làm việc không, làm việc miệng với bạn được.
Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Mẫu đơn trình báo mất tài sản mới nhất 2018 bạn có thể download về ở đâu ? Điền, ghi các thông tin như thế nào cho chính xác.
Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất

Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất

Mẫu giấy cho vay tiền mặt mới nhất bạn có thể tải về ở đâu, viết nó như thế nào ? có tác dụng gì trong việc làm bằng chứng giao dịch giữa đôi bên.
Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam
Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức với hình thức tự kiểm điểm bản thân gửi nên cấp trên
Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC

Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC Tailieuketoan.vn gửi tới các bạn Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân định dạng .DOC mới nhất năm 2018 mẫu giấy ủy quyền viết tay

0982.686.028