tài liệu kế toán


Mẫu văn bản kế toán
Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân 2018 Em chuẩn bị quyết toán thuế TNCN nhưng do em làm 02 công ty cùng 1 một lúc nên Cơ quan thuế bắt làm bản cam kết thu nhập cá nhân để chuẩn bị quyết toán thuế.
Mẫu bảng lương nhân viên mới nhất

Mẫu bảng lương nhân viên mới nhất

Link download Mẫu bảng lương hàng tháng, mẫu bảng lương mới nhất của bộ tài chính, mẫu bảng lương theo thông tư 200, mẫu bảng lương 2015, mẫu bảng lương 2017, bảng lương mẫu dùng để tham khảo, bảng lương công nhân, mẫu bảng lương theo quyết định 19
Mẫu thỏa ước lao đông tập thể 2018

Mẫu thỏa ước lao đông tập thể 2018

Em chuẩn bị mở công ty riêng là công ty cổ phần nên có đôi ba cổ đông cùng tham gia góp vốn..để mọi thứ diễn ra tốt đẹp em cần bản mẫu thoả ước lao động tập thể mới nhất 2018.
Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2018

Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2018

Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2018 Em làm bảo vệ cho một công ty..em chuẩn bị nghỉ việc..trước khi nghỉ em bàn giao lại đầy đủ tài sản, công cụ, dụng cụ cho người kế nhiệm.
Mẫu số 09C/PL-TNCN Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mẫu số 09C/PL-TNCN Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mẫu số 09C/PL-TNCN Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hồ sơ giảm trừ gia cảnh
Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh

tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công ,mẫu 20-đk-th-tct, mẫu 20 thông tư 95, bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng
Tải phần mềm kế toán mới nhất

Tải phần mềm kế toán mới nhất

Tải phần mềm kế toán mới nhất dành cho người mới bắt đầu học kế toán
Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương

Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương

Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2019
Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

Bạn cần mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII để làm bảo kết nạp vào thành viên của đảng, của nhà nước BÀI THU HOẠCH Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng
Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT - T133/2016

Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT - T133/2016

Bạn đang cần download Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT - T133/2016 bằng file word hay file excel..Kế Toán Hà Nội chia sẻ cho bạn đường link download hoàn toàn miễn phí.
Mẫu hồ sơ đề nghị giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Mẫu hồ sơ đề nghị giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Mẫu hồ sơ đề nghị giảm mức đóng BHXH bắt buộc ban hành theo nghị định 58/2020/NĐ-CP mới nhất hiện nay
Mẫu số 01-1/ĐNHT bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào

Mẫu số 01-1/ĐNHT bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào

Mẫu số 01-1/ĐNHT bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
Tải mẫu số 01/ĐNHT giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước

Tải mẫu số 01/ĐNHT giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước

Tải mẫu số 01/ĐNHT giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu hoá đơn bán hàng, hoá đơn bán lẻ

Mẫu hoá đơn bán hàng, hoá đơn bán lẻ

Link download ngay và luôn Mẫu hoá đơn bán hàng, hoá đơn bán lẻ mới nhất cho tất cả các mặt hàng kinh doanh hiện nay
Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT133/2016

Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT133/2016

Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 - TT133/2016 mẫu phiếu thu word , mẫu phiếu thu thông tư 200 , mẫu phiếu thu excel , tải phiếu thu, mẫu phiếu thu mới nhất 2018

0982.686.028