tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10198

Nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN bị phạt với mức tiền là bao nhiêu?

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính
Lịch nộp các loại báo cáo thuế
 
Hồ sơ kê khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, các loại Hồ sơ khai thuế khác…
 
Theo điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
Mức phạt                                                                              Số ngày nộp chậm
Phạt cảnh cáo
(nếu có tình tiết giảm nhẹ)                                                  Từ ngày 01 đến 5 ngày
 
Phạt tiền 700.000 đồng
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu: 400.000
– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 1.000.000              Từ ngày 01 đến 10 ngày
 
Phạt tiền 1.400.000 đồng
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu: 800.000
– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 2.000.000               Từ ngày 10 đến 20 ngày
 
Phạt tiền 2.100.000 đồng
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu: 1.200.000
– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 3.000.000               Từ ngày 20 đến 30 ngày
 
Phạt tiền 2.800.000 đồng
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu: 1.600.000
– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 4.000.000               Từ ngày 30 đến 40 ngày
 
Phạt tiền 3.500.000 đồng
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu: 2.000.000             – Từ ngày 40 đến 90 ngày
– Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa: 5.000.000              – Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không
                                                              phát sinh số thuế phải nộp
Ví Dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 4/2016 là ngày 30/1/2017. -> Nhưng đến ngày 8/2/2017 bạn mới nộp. -> Số ngày chậm nộp là 8 ngày (Tính từ ngày 1/2/2017).
 
=> Mức phạt là: Từ 400.000 – 1.000.000 -> Bình quân sẽ là: 700.000
 
Chú ý: Nếu DN chậm nộp hồ sơ khai thuế mà dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp thuế.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online16
Tổng xem1