tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10493

Nộp chậm tờ khai thuế môn bài mức phạt là bao nhiêu?

 Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu? Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

1. Khai thuế môn bài theo năm quy định như sau:

a) Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế
b) Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

– Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:
 
 Số ngày chậm nộp                          Mức phạt
  01 đến 05 ngày                          Phạt cảnh cáo
  01 đến 10 ngày                     400.000 – 1.000.000
  10 đến 20 ngày             800.000 – 2.000.000
  20 đến 30 ngày 1.200.000 – 3.000.000
  30 đến 40 ngày                     1.600.000 – 4.000.000
  40 đến 90 ngày.                     2.000.000 – 5.000.000

 3. Ví dụ :

Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên mới ra hoạt động kinh doanh từ Tháng 4 năm 2016 Nhưng đến ngày 30 tháng 06 năm 2016 mới nộp tờ khai thuế môn bài.
Như vậy công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên sẽ bị phạt nộp chậm tờ khai thuế Môn bài cụ thể như sau: 
 
Theo quy định tại Điều 9 TT166/2013 thì Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 
 
Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên sẽ phải nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 04 năm 2016. Nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 mới nộp tờ khai. Tức là nộp chậm  từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 30 tháng 6 năm 2016:
 
Tổng cộng là 61 ngày với số tiền phạt là từ 2,000,000 đến 5,000,000 đồng.
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn