tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10331

Phần mềm HTKK 4.4.3 Tải ngay mới nhất 17/7/2020 của tổng cục thuế ban hành giúp người nộp thuế kê khai và nộp đầy đủ đúng hạn lịch nộp các loại báo cáo thuế

Phần mềm HTKK 4.4.3 mới nhất 17/7/2020 của tổng cục thuế

Tải toàn bộ cài đặt phần mềm HTKK 4.4.3: Tại đây

Những điểm mới của phần mềm HTKK 4.4.3:

1. Cập nhật tên địa bàn hành chính

1.1. Cập nhật tên địa bàn hành chính thuộc tỉnh Lai Châu
- Cập nhật Xã Pa Vệ Sử (mã 3020107) thành Xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
- Cập nhật Xã Kan Hồ (mã 3020117) thành Xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
- Cập nhật Xã Tông Qua Lìn (mã 3020327) thành Xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Cập nhật Xã Xà Dề Phìn (mã 3020717) thành Xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
- Cập nhật Xã Tà Gia (mã 3020921) thành Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
1.2. Cập nhật tên địa bàn hành chính thuộc tỉnh Cao Bằng
- Cập nhật Xã Xuân Hoà (mã 2030515) thành Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
1.3. Cập nhật tên địa bàn hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
- Cập nhật Xã Xuân T Đông (mã 7013723) thành Xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cập nhật mức giảm trừ của thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) đáp ứng Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
- Cập nhật chỉ tiêu [29] trên tờ khai chính:
+ Đối với kỳ tính thuế năm 2020 trở đi: Hỗ trợ tính chỉ tiêu [29] = (Đến tháng -Từ tháng +1)*11.000.000, không cho sửa.
- Cập nhật chỉ tiêu [30] trên tờ khai chính:
+ Đối với kỳ tính thuế năm 2020 trở đi: Hỗ trợ tính chỉ tiêu [30] = Tổng cộng số tiền giảm trừ trên phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (trong đó Số tiền giảm trừ trên từng dòng = (Đến tháng -Từ tháng +1)*4.400.000), không cho sửa.
Nếu bạn đã tải phần mềm HTKK 4.4.3 rồi thì khi mở phần mềm HTKK sẽ hiển thị màn hình

tải phần mềm HTKK 4.4.2
 
 
 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào