tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10522

Sự giống và khác nhau giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của CQT

 
Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế – So sánh hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực. Điểm khác nhau cơ bản của hóa đơn điện tử có mã xác thực và hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực giống nhau ở điểm nào?
 
I. Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử xác thực giống nhau ở điểm nào?
 
Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ – BTC giống nhau đều “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”
 
II. Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực khác nhau như thế nào?
 
– Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Trong đó:
 
+ Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 
+ Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 
III. Hóa đơn điện tử có mấy liên?
 
Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử hoàn toàn không có liên mà chỉ gồm một hay nhiều trang cho một số hóa đơn và doanh nghiệp, khách hàng cũng như Cơ quan thuế sẽ xử lý, khai thác trên bản hóa đơn điện tử duy nhất đó. Điều này giúp thông tin được nhất quán cũng như việc quản lý thông tin được dễ dàng hơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn