tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10545

Theo quy định mới nhất, các thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu.

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu theo quy định mới nhất
Đối tượng được đặt in hóa đơn GTGT:
– Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 
Mới nhất theo Quyết định 2378/QĐ-BTC ngày 17/11/2017 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017) của Bộ tài chính quy định thủ tục Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp Chi cục thuế được hướng dẫn như sau:
 
– Bước 1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế (CQT).
 
– Bước 2. CQT tiếp nhận:
+ Nếu Hồ sơ được nộp trực tiếp tại CQT, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận, ghi thời gian nhận, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư.
 
+ Nếu Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư.
 
– Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
– Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
 
Trình tự cụ thể các bước như sau:
 
BƯỚC 1: NỘP ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN:
 
– Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, DN phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in Mẫu số 3.14 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 
Tải về tại đây: Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in
 
– Kể từ ngày 12/6/2017 theo Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:
 
“Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39).
– Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”
 
BƯỚC 2: TIẾP ĐÓN CÁN BỘ THUẾ:
 
Khi Cán bộ thuế sẽ đến kiếm tra trụ sở chính, cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:
 
– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.
 
=> Sau khi Cơ quan thuế kiểm tra và đồng ý bằng văn bản cho phép DN sử dụng hoá đơn -> Lúc này DN sẽ tìm nhà in để đặt in hoá đơn GTGT.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn