tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10680

Thời điểm xuất hóa đơn theo thông tư mới nhất đươc quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC.

1/ Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hoá

Theo thông tư trên, thời điểm xuất hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn trực tiếp (Ngày lập) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Ngày 12/06/2018, doanh nghiệp bàn giao hàng cho người mua, thì doanh nghiệp phải xuất hóa đơn có thông tin thời điểm xuất hóa đơn là ngày 12/06/2018.
thời điểm xuất hóa đơn theo thông tư mới nhất
 
2. Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ
Theo thông tư 39/2014/TT-BTC thì:
– Ngày lập hóa đơn của hoạt động cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền);
– Nếu DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Ví du : Ngày 20/05/2018, doanh nghiệp thanh toán trước 100% dịch vụ đào tạo của khóa học kế toán thực hành trong tháng 6/2018 của trung tâm đào tạo kế toán A.
Do đó, trung tâm đào tạo kế toán A phải xuất hóa đơn vào ngày 20/05/2018 cho doanh nghiệp.
Trong trường hợp, doanh nghiệp chưa thanh toán tiền thì phải chờ đến khi trung tâm đào tạo kế toán A hoàn thành việc đào tạo cho doanh nghiệp thì trung tâm A mới cấp hóa đơn cho doanh nghiệp.
tính giá các đối tượng kế toán
 
3. Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình
– Ngày xuất hóa đơn thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
– Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.
 
4. Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt
– Trong trường hợp này, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
–Các lưu ý:
+ Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
+ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Ví dụ: Doanh nghiệp bán căn hộ chung cư cho khách hàng, theo hợp đồng mua bán sẽ có 05 lần thanh toán tiền hàng, vì vậy, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn tại 05 thời điểm thu tiền đó.
 
5. Thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động cung cấp xăng dầu
Theo thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
Trong trường hợp đối với các khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng thì không phải xuất hóa đơn.

Đọc mới: Điểm mới khi sử dụng hóa đơn điện tử


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn