tài liệu kế toán

Thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh áp dụng theo thông tư 111 và luật thuế TNCN mới nhất

0982.686.028