tài liệu kế toán

Thuế TNDN
Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả: TK 347 – TT 200 bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cả năm 2018 áp dụng theo thông tư 78 và thông tư 96 quy định thuế TNDN mới nhất năm 2018

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem1

0982.686.028