tài liệu kế toán


Thuế TNDN
Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cách hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả: TK 347 – TT 200 bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm

Ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm

Ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm đầu tiên
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cả năm 2018 áp dụng theo thông tư 78 và thông tư 96 quy định thuế TNDN mới nhất năm 2018
Hướng dẫn xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất

Hướng dẫn xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất

Bài viết dưới đây hướng dẫn xác định doanh thu tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp theo Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC

0982.686.028