tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10407

Thường xuyên sử dụng trên 10 lao động xử phạt hộ kinh doanh như thế nào?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 41 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định mức phạt như sau:
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;”
Theo qui định trên ta thấy:
Các hộ kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đối với hành vi thường xuyênTheo quy định tại điểm c khoản 1 điều 41 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định mức phạt như sau:
Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên, để tránh bị phạt nên làm thủ tục thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Những hành vi bị phạt khác của hộ kinh doanh

Ngoài việc hộ kinh doanh vi phạm sử dụng 10 lao động trở lên, nếu hộ kinh doanh vi phạm những quy định sau đây cũng bị phạt tiền theo khung nêu trên:
Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập.
Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh.
Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

3. Hình thức khắc phục

Để tránh tình trạng bị vi phạm những lỗi trên, hộ kinh doanh cần khắc phục như sau:
Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
Buộc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;
Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này;
Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.
Trên đây là bài viết Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động từ ngày 15/07/2016 mà tài liệu kế toán muốn chia sẻ với các bạn, chúc các bạn thành công.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1