tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10333

Tính thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài

Công ty thuê chuyên gia nước ngoài làm việc 7 tháng trong hợp đồng lao động quy định công ty phải trả thù lao và tiền vé. Vậy công ty khấu trừ thuế TNCN của chuyên gia thế nào? Tiền vé máy bay có được đưa vào chi phí được trừ  không?

1. Cách tính thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài.

Chuyên gia nước ngoài  có mặt tại VN là 07 tháng (hơn 183 ngày) nên được xem là cá nhân cư trú tại VN.
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm b quy định về khấu trừ thuế như sau:
“b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).”

2. Chi phí vé máy bay cho chuyên gia có được tính vào chi phí được trừ không?

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
Căn cứ theo quy định trên khoản chi tiền vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia nước ngoài do công ty chi trả theo hợp đồng thì được tính vào chi phí được trừ nếu đảm bảo đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định trên.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1