tài liệu kế toánTính VAT ngược - Tính thuế GTGT xuôi

 
Trong kế toán hàng ngày có những hoá đơn gtgt đã có vat và hoá đơn chưa vat..nhưng với kế toán mới vào nghề chưa có kinh nghiệm việc tính vat ngược chưa chắc đã chính xác, thậm chí không biết công thức tính như thế nào.
 

Hôm nay Tailieuketoan.vn sẽ cung cấp cho bạn một tool Tính VAT ngược - Tính thuế GTGT xuôi đều ok.

 

Bạn muốn tín thuế VAT 10% hay 5%, hay 4%, 3%, 2%,1%, hay nên cao hơn là 6%, 7%, 8%, 9%...đây là cách tính vat ngược online duy nhất, chính xác nhất được Tailieuketoan.vn thiết kế phục vụ cho các bạn là kế toán, sinh viên kế toán, người bán hàng, mua hàng đều có thể sử dụng...công cụ vô cùng hữu ích.


 Đây là lúc bạn sử dụng:  Tool tính thuế VAT ngược (đã có thuế VAT), công thức tính giá chưa thuế VAT, thuế suất thuế giá trị gia tăng tự động của KẾ TOÁN HÀ NỘI cung cấp đảm bảo chính xác 100%.
Rất đơn giản bạn chỉ cần nhập các số liệu vào bảng hướng dẫn dưới đây:


Số Tiền Cần Tính : x1000vnđ Thuế Suất %

Số tiền đã có VAT (tính thuế VAT ngược)

Số tiền chưa có thuế VAT (tính thuế VAT xuôi)


cách tính hóa đơn đỏ

cách tính thuế vat hàng nhập khẩu

cách tính đơn giá đã có thuế

cách chia ngược thuế 5%

cách tính thuế 8%

cách chia ngược thuế gtgt

tính 10 vat

phép tính vat


0982.686.028