tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10367

Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không cần đóng dấu từ 10/10/2018

Không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10/10/2018. Nghị định 108/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 23/08/2018 nhằm đưa ra những sự cải cách. Những quy định mới về đăng ký doanh nghiệp. Một trong những điểm mới nhất trong đăng ký doanh nghiệp là doanh nghiệp sẽ không cần phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10/10/2018.
Đơn giản hóa các quy định liên quan đến con dấu của doanh nghiệp!
Trong việc quản lý, sử dụng con dấu Nhà nước đã có những quy định, nhiều sự cải cách tích cực trong việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp.
Kể từ ngày 01/07/2015 Khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực. Doanh nghiệp được chủ động trong việc khắc con dấu. Hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu và DN có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu của mình.
Thêm vào đó, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã có một số thay đổi nổi bật. Cụ thể như sau:
Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung khoản 4, điều 4 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã bổ sung quy định không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10/10/2018. Như:
 
   ✓ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 
   ✓ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 
   ✓ Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 
Như vậy, Quy định không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10/10/2018 sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Đồng thời sẽ hạn chế dần vai trò của con dấu. Và để con dấu không còn là công cụ gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Với quy định này, lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ là một trong những lĩnh vực đầu tiên quy định không bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng con dấu.
Thực tế  đã cho thấy quy định không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10/10/2018 sẽ góp phần cải cách các quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn phù hợp và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.
Các bạn đang xem “Không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 10/10/2018”.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem1