tài liệu kế toán


truy Lượt Xem:10516

Trường hợp viết hóa đơn ” Nhảy Cóc “, cách xử lý.

Việc sử dụng hóa đơn ” Nhảy cóc ” có nghĩa là việc kế toán vô tình lập hóa đơn trên quyển  hóa đơn có thứ tự lớn hơn khi số hóa đơn trên quyển có thứ tự nhỏ hơn chưa dùng hết.

Vậy nếu gặp trường hợp như thế này kế toán phải xử lí ra sao?

 
Khi phát hiện vấn đề này kế toán cần phải nhanh chóng:
 
Làm thủ tục hủy hóa đơn quyển có số thứ tự hóa đơn thấp hơn để được hưởng mức phạt cảnh báo theo TT10/2014/TT-BTC về xử phạt hành chính hóa đơn.
 
– Theo quy định tại khoản d, điều 29 TT39/2014/TT-BTC.Thủ tục hủy bao gồm: 
 
 + Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn ( trừ hộ, cá nhân kinh doanh ) 
 
+ Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, kí hiệu mẫu số ghi hóa đơn, kí hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy, …
 
+ Biên bản hủy hóa đơn
 
+ Thông báo hủy hóa đơn với nội dung: loại, kí hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số.. đến số.., lí do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy ( mẫu số 3.11 phụ lục 3 ban hành theo TT39/2014/TT-BTC).
 
Chú ý:
 
 – Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu giữ tại doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh.
 
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn lập thành 2 bộ: 1 bộ lưu lại, 1 bộ gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kế Toán Thuế

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1