tài liệu kế toántruy Lượt Xem:10159

Ưu đãi thuế đối với công ty hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm đầu tiên

Ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm

Thuế GTGT: thuộc đối tượng không chịu thuế

Thuế TNDN: được hưởng thuế suất 10% trong 15 năm. Miễn thuế 4 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. (Thông tư 78/2014/TT-BTC)
DN tự xác định HĐ SX phần mềm đáp ứng quy trình hay không và tự chịu trách nhiệm trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế . 
(Mục 2 Điều 5 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT)

Nội dung chi tiết Ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm dưới đây

ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm
ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm
ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm
ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm
ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm
ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm
Trên là bài viết ưu đãi thuế cho công ty sản xuất phần mềm, Chúc các bạn thành công !

 


Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn