tài liệu kế toán


Văn Bản Pháp Luật
Tải nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng

Tải nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng

Tải nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng mới đã tăng áp dụng từ ngày 01/01/2020
Luật quản lý thuế mới nhất 2020 số 38/2019/QH14

Luật quản lý thuế mới nhất 2020 số 38/2019/QH14

Luật quản lý thuế mới nhất 2020 số 38/2019/QH14 quy định những điểm mới về công tác quản lý thuế hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
Tải thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp file word áp dụng luật Thuế TNDN từ ngày 18 tháng 06 năm 2014
Tải thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN file word quy định về mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ 22/6/2015
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán năm 2019

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán năm 2019

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán năm 2019 Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)
Mẫu hợp đồng mua bán máy móc thiết bị 2019

Mẫu hợp đồng mua bán máy móc thiết bị 2019

Mẫu hợp đồng mua bán máy móc thiết bị 2019 Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua các tài sản (được liệt kê chi tiết ở Điều 1 dưới đây) hiện đang là tài sản thế chấp bảo đảm nợ tiền vay để Ngân hàng thu hồi nợ vay.
Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất 2019

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất 2019

Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A
Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền hợp đồng, nghĩa vụ mới nhất 2019

Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền hợp đồng, nghĩa vụ mới nhất 2019

Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền hợp đồng, nghĩa vụ mới nhất 2019 Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019

Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019

Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019 Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên.
Mẫu TK1-TS điều chỉnh thông tin người tham gia bhxh, bhyt 2019

Mẫu TK1-TS điều chỉnh thông tin người tham gia bhxh, bhyt 2019

Mẫu TK1-TS điều chỉnh thông tin người tham gia bhxh, bhyt 2019 Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây)
Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm Mẫu số 02C/GTGT

Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm Mẫu số 02C/GTGT

Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm Mẫu số 02C/GTGT Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm
Mẫu số 02B/GTGT bảng phân bổ số thuế gtgt 2019

Mẫu số 02B/GTGT bảng phân bổ số thuế gtgt 2019

Mẫu số 02B/GTGT bảng phân bổ số thuế gtgt 2019 Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai
Download mẫu bản giải trình tờ khai thuế gtgt 2019

Download mẫu bản giải trình tờ khai thuế gtgt 2019

Download mẫu bản giải trình tờ khai thuế gtgt 2019 Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu trong tờ khai thuế gtgt
Tải thông tư 133 thay thế quyết định 48

Tải thông tư 133 thay thế quyết định 48

Tải thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48 chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành 26/8/2016 của bộ tài chính Download ngay thông tư 133
Tải thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp

Tải thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp

Tải thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ 24/12/2014 của bộ tài chính - Download ngay thông tư 200
Tải thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế

Tải thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế

Tải thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng GTGT và quản lý thuế áp dụng từ 27/2/2015 của bộ tài chính
Tải thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng

Tải thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng

Tải thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ từ ngày 31 tháng 3 năm 2014 của bộ tài chính
Nghị định 58/2020/NĐ-CP về mức đóng BHXH tại nạn lao động

Nghị định 58/2020/NĐ-CP về mức đóng BHXH tại nạn lao động

Tải nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Tải Công văn số 3206/TCT-CS chính sách thuế và hóa đơn

Tải Công văn số 3206/TCT-CS chính sách thuế và hóa đơn

Tải Công văn số 3206/TCT-CS chính sách thuế và hóa đơn ban hành tại Tổng cục Thuế ngày 20/08/2018
Tải công văn 1984/CT-TTHT chính sách thuế về hóa đơn

Tải công văn 1984/CT-TTHT chính sách thuế về hóa đơn

Tải công văn 1984/CT-TTHT 2018 chính sách thuế về hóa đơn hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2018 tại chi cục thuế hà nội
Tải công văn 41338/CT-TTHT quy định về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn

Tải công văn 41338/CT-TTHT quy định về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn

Tải công văn 41338/CT-TTHT quy định về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn có hiệu lực ngày 8 tháng 6 năm 2018 chi cục thuế tp Hà Nội
Tải Công văn 46422/CT-TTHT 2017 quy định về chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn

Tải Công văn 46422/CT-TTHT 2017 quy định về chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn

Tải Công văn 46422/CT-TTHT 2017 quy định về chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn hiệu lực ngày 10 tháng 07 năm 2017
Download nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Download nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Download nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài file word của bộ tài chính mới nhất từ 4/10/2016
Tải Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT

Tải Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT

Tải Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về luật thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn sửa lỗi 404 khi cài esigner 1.0.8 cho Chrome

Hướng dẫn sửa lỗi 404 khi cài esigner 1.0.8 cho Chrome

Để nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế trên trang thuedientu.gdt.gov.vn trên trình duyệt Chrome, các bạn cần cài đặt phần mềm esigner và tiện ích esigner 1.0.8

0982.686.028