tài liệu kế toán

Văn Bản Pháp Luật
Tải thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp file word áp dụng luật Thuế TNDN từ ngày 18 tháng 06 năm 2014
Tải thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN file word quy định về mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ 22/6/2015
Tải thông tư 133 thay thế quyết định 48

Tải thông tư 133 thay thế quyết định 48

Tải thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48 chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành 26/8/2016 của bộ tài chính Download ngay thông tư 133
Tải thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp

Tải thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp

Tải thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ 24/12/2014 của bộ tài chính - Download ngay thông tư 200
Tải thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế

Tải thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế

Tải thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng GTGT và quản lý thuế áp dụng từ 27/2/2015 của bộ tài chính
Tải thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng

Tải thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng

Tải thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ từ ngày 31 tháng 3 năm 2014 của bộ tài chính
Download nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Download nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Download nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài file word của bộ tài chính mới nhất từ 4/10/2016
Tải Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT

Tải Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT

Tải Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về luật thuế giá trị gia tăng

0982.686.028