tài liệu kế toán


Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333

Hướng dẫn hạch toán thuế nhập khẩu theo TT 133 – TK 3333 phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
Cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán

Cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán để lập sổ sách báo cáo tài chính bao gồm các hàm sumif, vlookup, subtotal, sum, if, and, or, max, min
Hướng dẫn xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất

Hướng dẫn xác định doanh thu tính Thuế TNDN mới nhất

Bài viết dưới đây hướng dẫn xác định doanh thu tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp theo Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Số lượt xem

Đang online3
Tổng xem1

0982.686.028